Høringssvar fra Birgit Marie Liodden

Dato: 12.04.2023

Beskytt barna våre! Behold den seksuelle lavalderen på 16 år!


19. desember 2022 foreslo Straffelovrådet å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år. Dette begrunnes med at
«barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende».

Ja, barn utforsker. Men slike tilfeller omfattes allerede av prinsippet om jevnbyrdighet. I dag er det nemlig slik at dersom den ene parten er under 16 år, og den eldre parten vurderes av retten å være jevnbyrdig i utvikling, kan retten bestemme at den eldre parten ikke straffes. Er ikke da vurderingen om å senke seksuell lavalder heller et spørsmål om når de unge er gamle nok til å være «fritt vilt» for voksne?

I loven står det: «Straff (…) kan falle bort eller settes under minstestraffen i §300 dersom de involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.» Derfor er det helt useriøst å komme med et slikt forslag nå. I tillegg er det skadelig.

Beskytte barn mot misbruk

Barn under 16 har behov for beskyttelse gjennom bestemmelsen om seksuell lavalder. Min bestevenninne ble grovt utnyttet av en 15 år eldre mann da hun var 15 år, og gjennom flere år. Han er fortsatt aktiv politiker. Han skremte henne til taushet, men i senere tid har det vært viktig for henne og bearbeidingen gjennom mange år å vite klart og tydelig at han faktisk gjorde noe som var ulovlig og at dette lå på ham. For guds skyld, ikke senk lavalderen, det gjør at ungdommene våre i praksis er fritt vilt.

Straffelovrådet trekker fram våre naboland som støtte for forslaget sitt. Men de peker ikke på hvilken effekt lovgivningen faktisk har i Sverige og Danmark, eller hvorvidt de har andre ordninger som sikrer barn og unge mot overgrep. Det at andre land har andre regler er ikke et godt argument for å følge dem. Kanskje er det heller de andre landene som bør heve sine aldersgrenser? Sverige er ikke bedre på alt. For eksempel har de lover som sier at en voldtektsutsatt som avslører sin overgriper, offentlig kan dømmes for ærekrenkelser, selv når den ansvarlige er dømt for det. Bør vi også ha det sånn?

Tvert imot burde vi heve den seksuelle lavalderen for å beskytte barn og ungdom fra de mange voksne som har en preferanse for alt for unge sexpartnere.