Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 275406

Dato: 12.04.2023

Nei til forslag om endring av seksuell alder til 15 år.