Høringssvar fra Frida

Dato: 13.04.2023

Den seksuelle lavalderen bør ikke senkes! Dette vil gjøre det lettere for enda flere overgripere å gå fritt. Ja, overgripere vil voldta på et vis uansett, hvis de først har tenkt til det – slik jeg har hørt folk argumentere for i denne saken. Men ved å senke seksuell lavalderen vil enda flere voldtektssaker bli henlagt i retten.

Skal vi åpne opp for at 15 år gamle jenter og gutter skal bli møtt med mistillit dersom de har blitt voldtatt?

Det er allerede mange på 15, og yngre, som har vært utsatt for voldtekt – men ikke innser det før mye senere. At det de ble utsatt for var kriminelt og grenseoverskridende på det ytterste. Mange er usikre på dette, fordi man er nettopp i en alder der det er lett å bli manipulert, man er usikker, det er et stort press, og som vi vet veldig lett å bli lurt over nettet (som styrer unges hvordag mer enn noen av oss eldre noen gang kan forstå).

Hva da hvis vi fjerner den kriminelle biten av det? Da vil barna kanskje ikke innse at de har blitt voldtatt før mye senere. Når man er voksen og ser ting fra et helt annet perspektiv. For da er det plutselig lov, vi har jo ikke engang utviklet en samtykkelov. Noen vil kanskje aldri innse det. Fordi man er i fornektelse. Fordi der er ekstremt skambelagt. Og fordi folk vil så tvil. Det er veldig mange som blir voldtatt når de er 15 år. De skal vi beskytte. Hvis det er jevnbyrdig og begge har lyst, da vil det ikke være et problem uansett!