Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 236466

Dato: 12.04.2023

Nei, ser ingen grunn til at det skal endres