Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 200102

Dato: 12.04.2023

Jeg er sterkt imot senking av den seksuelle lavalder. Dette vil etter min mening gjøre ungdom enda mer sårbare enn de allerede er og svekke rettssikkerheten deres i tilfeller av seksuelle krenkelser, overgrep og voldtekt utført av voksne. Jeg tror også det vil sende signaler som bidrar til en negativ holdningsendring.

Jeg er også imot avkriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester.