Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 254392

Dato: 12.04.2023

Seksuell lavalder bør ikke senkes, dette vil føre til at flere barn vil utnyttes.