Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 352263

Dato: 13.04.2023

Ved å senke den seksuelle lavalderen vil ungdom stå ansvarlige for valg de tar i ung og umoden alder. Da vil skylden for overgrep plasseres over på dem. Dette er en farlig utvikling, og kan få enorme ringvirkninger. Vi vet at personer utsatt for seksuelle overgrep før de fyller 17 år har større sjanse for å bli ufør i voksen alder. Nå vil grensene fjernes, men skammen og frykten vil likevel bli værende igjen i den utsatte part. Lavalderen bør ikke senkes, heller beholdes eller økes. Beskytt BARN, ikke voksne.