Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 376697

Dato: 13.04.2023

Studier viser at alder har en avgjørende betydning i sammenhengen mellom psykiske vansker og seksuell debut for begge kjønn. Risikoen for psykiske vansker er høyere blant de som debuterer tidlig, spesielt blant de som er 14 år eller yngre. Av denne grunn mener jeg at den seksuelle lavalderen ikke bør senkes.