Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 431406

Dato: 13.04.2023

For gudskyld ikke gjøre om på denne loven, jeg kan ikke annent en å se at det kommer voksne til gode kontra barn, det blir mye enklere for voksne med preferanser til barn å komme seg unna overgrep.