Høringssvar fra Fagnettverk Rettsikkerhet for utviklingshemmede ved lovbrudd-Region Nord