Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 388314

Dato: 13.04.2023

Jeg mener at den seksuelle lavalderen ikke bør senkes. Finner ingen gode argumenter for å gjøre det.

Men det kan fint settes inn en gråsone for ungdommer som er 15 og 16, og likestilt, som har samtykkende samleie. Men viktig at det er mellom to som er likestilt mentalt, og at begge har samtykket.