Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 243007

Dato: 07.04.2023

Barn under 16 år må fortsatt få beholde sin rett til å slippe si nei til sex, og seksuell lavalder bør derfor fortsette være 16 år. En 15-åring har ikke kunnskap nok om sex til å kunne gi samtykke.