Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 506451

Dato: 13.04.2023

Dette er jeg i mot. Jeg kan ikke se at en slik lovendring vil ha noen hensikt dersom formålet med endringen er at ungdommer skal få større frihet til å uttrykke seg seksuelt. Ungdommer både over og under seksuell lavalder vil uttrykke seg seksuelt uavhengig av om den seksuelle lavalderen er 15 eller 16 år.
Etter mitt syn vil en slik lovendring kun gi personer over seksuell lavalder større frihet for å ha sex med yngre barn.