Høringssvar fra Ungdom i Oppdrag

Dato: 13.04.2023

Ungdom i Oppdrag slutter seg til Kirkerådet, Den norske kirke, sitt høringssvar. Vennlig hilsen Ann-Helen Sperrud. Nestleder for Ungdom i Oppdrag.