Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 189277

Dato: 12.04.2023

Dei fleste 15-åringar er ikkje i stand til å tenka konsekvensar av sine handlingar og dei bør få væra " born" til dei er 16 år.