Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 229374

Dato: 12.04.2023

Jeg mener lavalder må stå på 16 år.