Høringssvar fra May Lisa Handeland

Dato: 12.04.2023

Jeg syns den seksuelle lavalder bør være som den er, 16 år. Å senke denne kan føre til et press for en tidligere seksuell debut. De unge kan heller få slippe å si nei. Det jeg er mest redd for er at en senket seksuell lavalder potensielt kan utnyttes av voksne, for å begrunne overgrep mot barn.