Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 179118

Dato: 12.04.2023

Ønsker ikke å senke seksuell lavalder til 15år. Verken barn eller ungdom i denne alderen er klar for å stå til ansvar for handlinger om det skal bli skrevet som lovlig å ha seksuell omgang ned til 15 år. Mangen er ikke komet i puberteten skikkelig en gang i denne perioden. Vern barna mens de enda er barn.