Høringssvar fra Oddne Fjellstad Johnsen

Dato: 14.02.2023

Jeg har forsøkt å sette meg inn i det men forstår veldig lite av det.

En evt samtykkelov berører jo selve lagalitetsprinsippet etter grunnloven. Hvordan skal man tydeligjøre hva som egentlig er ulovlig?

For meg virker det som et forsøk på å endre definisjonen av voldtekt i den hensikt og endre/evt snu bevisbyrden slik at flere blir dømt for voldtekt.
Som om dette er et gode i seg selv.

Jeg syntes også samtykkeloven virker umyndiggjørende i den forstand at man ikke anser folk ( kvinner?) som i stand til å gi uttrykk for sin vilje, i form av å motsette seg seksuelle handlinger.

Det er uanset ikke lov til å utføre sekuelle handlinger mot noens med tvang, trusler eller truende adferd. Uaktsom voldtekt er også straffbart.

Samtykkelov virker unødvendig.
Det fremstår egentlig som et forvirret forsøk på å gi kvinnen all makt og kontroll i seksuelle relasjoner. Dette er et paradoks da man samtidig tydeligvis ikke anser kvinner som i stand til å gi uttrykk for de ikke ønsker seksuelle handlinger. De skal med andre ord behandles som barn. Dette er jo som nevt egentlig ganske umyndiggjørende.

Snille og hensynsfulle menn kommer til å forbli nettopp det. Det hensynsløse forblir hensynsløse. Noen flere blir dømt rettmessig og noen flere blir dømt urettmessig.

Matriarkiet er uansett ikke bedre en patriarkiet.