Høringssvar fra Hans-Petter Jahre

Dato: 13.04.2023

Se vedlagt uttalelse

Mvh

HP Jahre

Vedlegg