Høringssvar fra Janne Kolstad

Dato: 13.04.2023

Den seksuelle lavalder (selvbestemmelsesretten) bør opprettholdes til fortsatt å være 16 år. Dette for å verne de mest sårbare ungdommene rettslig.