Høringssvar fra Nina Alida Nordbø

Dato: 12.04.2023

Hei

Jeg vil gjerne bidra til å beholde seksuell lavalder slik den er i dag, 16 år.

Å senke den til 15 år uroer meg sterkt, fordi seksualundervisningen i skolen slik det er i dag gjennomføres på en ikke faglig måte. De færreste lærere i dag har medisinsk faglig bakgrunn til å snakke om kropp, sinn og følelser på en profesjonell måte. På skoler kan det være nærmest tilfelsdig hvilken lærer som gjennomfører seksualundervisningen. Og mange elever synes det er flaut og rart å snakke om seksualitet med en lærer de ellers har i matte eller norsk.

Det jobbes med å profesjonalisere seksualundervisningen i Norge, og fagfolk jeg har vært i kontakt med sier at seksualundervisningen MÅ bli bedre dersom ny seksuell lavalder blir 15 år.

Men Stortingetflertallet sa nei til forslaget om bedre seksualundervisning 23. mai. Det gjør at forslaget om å senke seksuell lavalder blir enda mer problematisk.

Jeg tror unge mennesker vil føle - og oppleve - økt press om tidligere seksuell debut dersom lavalderen senkes. Sex for mange unge er også svært pornografisert, unge jeg har snakket med forteller om forventninger til å prestere, være "teknisk gode" - og at det forventes å "kunne gjøre en god blow job", og så videre.

Jeg tror også at vernet mot overgrep fra eldre, som i voksne og godt voksne, svekkes. Overgripere bryr seg ikke, men nå kan enda yngre bli "fritt vilt". Og vi skal ikke glemme at utenfor byene er festene ofte for både svært unge og godt voksne i samme lokaler.

Vernet om sårbarheten til de unge er viktigere enn at selvbestemmelsesretten "for individer" skal passe inn med annet lovverk.