Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 181467

Dato: 12.04.2023

Jeg er mot dette. Allerede nå synes 16-åringer det er vanskelig å håndtere den seksualiteten de er tillatt. Derfor mener jeg 16 års lavalder bør bevares. De kan få slippe å si nei.