Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 107194

Dato: 12.04.2023

Dette synes jeg ikke noe om. Jeg har en datter på 14 år og blir dårlig av dette. Settes grensen ned, så godkjennes det at en 15åring er klar for å få barn i en så ung alder! Nei, 16 år er tidlig nok. Tanken er også på hva et barn som ikke er klar i utvikling kan utnyttes, fordi det er trosalt "lov"

Stopp! Å ikke la dette lovforlaget bli godkjent!