Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 219446

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at den seksuelle lavalderen ikke bør senkes!