Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 430369

Dato: 13.04.2023

Jeg mener at den seksuelle lavalder fortsatt skal være 16år