Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 422725

Dato: 11.04.2023

Jeg er mot å senke alderen til 15 år.