Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 296381

Dato: 13.04.2023

Seksuell lavalder må forbli 16år.
Det er også behov for en bedre lovgivning som beskytter de under 18år mot utnyttelse og overgrep fra voksne.