Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 733454

Dato: 11.04.2023

Jeg er i mot at alderen skal settes ned.