Høringssvar fra Kristin Tryti

Dato: 13.04.2023

Jeg får vondt i hjertet av å tenke på at voksene mennesker skal med viten og vilje senke den seksuelle lavalder til 15 år. Det er vanskelig nok for alle de 16 åringene som døler skyld og skam for overgrep og utnyttelse av eldre og ofte voksene. Vær så snill å ikke gjør det ennå enklere å utnytte sårbare ungdommer for eldre sin egen seksuelle lyst. Når du er 15 år er du et barn og det er en støtte i å vite at voksene og ansvarlige politikere har bestemt at det er gitt deg en beskyttelse i den seksuelle lavalder. Det er preventivt for mange! Det at en på 23 år vet at en på 15 er et barn og ikke skal pushes til å ha sex