Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 318720

Dato: 10.04.2023

Barn på 15 og 16 år er fremdeles det - barn. Å oppgi at barn som nærmer seg den seksuelle lavalder kan utforske sin seksualitet med jevnbyrdige partnere uten risiko for straff, er jo et sirkelargument - da kan man i neste omgang bruke samme argument for å senke lavalderen til 14 år, fordi de da nærmer seg seksuell lavalder på 15 år, og slik kan det i prinsippet fortsette videre nedover i alder. I USA ser vi en kamp for å *tillate* barneekteskap (og det er aller flest jenter som giftes vekk som barn, dette har vi statistikk på); er det virkelig et skritt i den retningen vi trenger? At aldersgrenser senkes og barrierer fjernes?

Barn blir utsatt for en helt vanvittig verden på Internett allerede fra lav alder. Vi bør gi dem et verktøy for å avvente heller enn å hoppe i det. For noen kan det være den aldersgrensen som berger dem fra en enda tidligere debut enn 16 år; de trenger den aldersgrensen til beskyttelse. Både gutter og jenter har mulighet til å utforske med jevnbyrdige partnere allerede nå, og det fremstår ikke akkurat som noe stort problem i media med alle 16-åringene som er født tidlig på året som havner i fengsel fordi de har gjennomført frivillige seksuelle handlinger med kjæresten på 15,5 år som tilfeldigvis er født sent på året...

Den seksuelle lavalderen må ikke senkes. Alle andre grenser flyttes da i samme slengen. Barna må beskyttes, særlig mot voksne overgripere som nå kan overbevise seg selv om at det ikke er så ille med en 14-åring, de er jo snart lovlige uansett, og en 15-åring kan nå groomes og er fritt vilt. Det kan forøvrig 14-åringen også, da har de maksimalt et år på seg til å groome barnet før det er lovlig å forsyne seg.

Behold den seksuelle lavalderen som den er, barn er ikke mer modne nå enn før, de blir bare utsatt for mer påvirkning enn før, og desto viktigere er det å være voksne og veilede og sette trygge rammer og grenser!

Mor og lærer på videregående.