Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 439446

Dato: 13.04.2023

Ved å senke den seksuelle lavalderen til 15 år som minsker vi vernet til barn.

La den være 16 år som nå.