Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 682498

Dato: 11.04.2023

Jeg er mot det nye forslaget om endring av den seksuelle lavalder.