Høringssvar fra Sølvi Brekklund Sæves

Dato: 12.04.2023

Barn er barn i en veldig kort tid av livet. I Norge regnes en person som voksen i en alder av 18 år. Den seksuelle lavalderen er allerede lavere enn myndighetsalderen, satt på spissen kan et barn kan få barn før det kan kjøre bil, i følge norsk lov.

Presset om seksuell aktivitet er stort og det har blitt forsterket av sosiale medier og internett som gir uendelig tilgang til innhold av seksuell karakter. Norsk lov bør beskytte barn. Å senke den seksuelle lavalder vil være et signal om at det er ok å ha sex med et menneske som knapt er kommet i livets modningsfase mot å bli voksen.

Jeg mener at den seksuelle lavalder skal være som den er.