Høringssvar fra Ove Falk-Larssen

Dato: 11.04.2023

Seksuell lavalder må ikke ned men opp. Det er vel i hovedsak overgriper som skal kunne straffes og jo yngre "offer" er jo vanskeligere er det å gjøre gode valg.