Høringssvar fra Camilla Kvalvik Nilssen

Dato: 11.04.2023

Jeg , Camilla Nilssen , ønsker å stemme i mot en lavere seksuell lavalder. Jeg mener den bør holdes til 16 år.

Camilla