Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 362245

Dato: 13.04.2023

Da jeg var 16 trodde jeg at jeg visste alt. Og ingen kunne overbevise meg om annet. Jeg hadde sex for første gang på ferie i utlandet, da hadde jeg fylt 16 for knappe 4 uker siden. Jeg skulle erobre verden. Nå, 10 år senere, ser jeg at jeg visste ingenting.

Jeg visste ingenting som 16, så å flytte grensa ned til 15 står jeg sterkt imot. Det er en verden i endring, en moderne verden, men det finnes andre måter å tilrettelegge for at unge får uttrykke seg fritt, enn gjennom sex.

Å senke samtykkealderen til 15 år kan utsette sårbare individer for potensiell skade, ettersom de ikke har den følelsesmessige, psykologiske og fysiske modenheten til å fullt ut forstå konsekvensene og risikoene forbundet med å delta i seksuelle aktiviteter. For at de eventuelt skal kunne forstå de involverte risikoene, må skolesystemet og helsetjenester bli sterkt oppgradert. Slik jeg ser det, er ikke sex i ung alder lenger noe magisk - men det handler om aksept hos venner, og normer. Og at normene i norsk ungdomskultur er å ha sex tidlig, ellers er du ikke "kul", er skremmende.

Maktubalanse: Det er ofte en betydelig maktubalanse mellom tenåringer og eldre individer, for eksempel voksne eller individer i autoritetsposisjoner. Å senke samtykkealderen til 15 år kan øke sannsynligheten for utnyttelse, tvang og manipulasjon, ettersom mindreårige lettere kan påvirkes eller tvinges til å delta i seksuelle aktiviteter som de kanskje ikke er fullt ut i stand til å samtykke til. Det er oppstått et forskrudd bilde på hva sex er, det handler ikke lenger om en sterk kjærlighet mellom to individer, men heller om eierskap og en falsk nytelse. I en alder av 15 skal ikke sex være en form for beskyttelse mot samfunnet.

Juridiske og etiske hensyn: Å senke samtykkealderen til 15 år vil kreve omdefinering av juridiske og etiske standarder knyttet til seksuelle forhold, noe som kan ha vidtrekkende implikasjoner. Det kan komme i konflikt med eksisterende lover som beskytter mindreårige mot seksuell utnyttelse, og reiser etiske spørsmål om mindreåriges evne til å gi informert og autonomt samtykke i seksuelle forhold.

Helse og velvære: Å engasjere seg i seksuelle aktiviteter i ung alder kan ha fysiske, følelsesmessige og psykiske konsekvenser. Senking av samtykkealderen kan øke risikoen for utilsiktede graviditeter, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) og emosjonelle traumer forbundet med tidlige seksuelle opplevelser. Prevensjonsmidler er blitt ekstremt tilgjengelig for unge jenter, hvor de kan bestille eller få tak i P-piller eller andre midler med ekstremt enkelthet. Det burde settes lover og regler, og være et større tilbud på psykologtjenester, for å vurdere hver en og enkelt person som ønsker å ta i bruk slike midler. Det er ikke nok med et informasjonshefte man får med hjem og legger i skuffen.

Utviklingshensyn: Ungdomstiden er en periode med betydelig fysisk, emosjonell og kognitiv utvikling. Å senke samtykkealderen kan ikke i tilstrekkelig grad vurdere utviklingsstadiet til mindreårige, som fortsatt kan navigere i spørsmål knyttet til identitet, selvtillit og følelsesmessig regulering. Det er viktig å vurdere virkningen av seksuelle aktiviteter på den generelle trivselen og utviklingen til mindreårige.

Som konklusjon, mens lover om samtykkealder er komplekse og kontekstavhengige, kan en senking av samtykkealderen til 15 år utgjøre en risiko for beskyttelse og velvære til mindreårige. Det er avgjørende å nøye vurdere de potensielle konsekvensene og veie rettighetene og interessene til alle involverte parter når man diskuterer endringer i lover om lavalder. Alle foreslåtte endringer bør prioritere beskyttelse av mindreårige og deres evne til å gi informert og autonomt samtykke i seksuelle forhold. Da ser jeg det som enormt viktig å få undersøkt dette over flere år, hvor spørreundersøkelser, og samtaler med helsesøstre på skoler, blir utført. Her skal det være full åpnehet blant norsk ungdom for å forstå prosentanvis om det faktisk er de som er 15 som ønsker dette, eller om det er en eldre generasjon som støtter dette grunnet andre politiske formål.