Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 508210

Dato: 13.04.2023

Den seksuelle lavalder må ikke senkes.

Det bør fortsatt være ulovlig med kjøp av seksuelle tjenester.