Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 290112

Dato: 13.04.2023

Jeg syns det nye forslaget om å sette ned den seksuelle lavalderen ikke er akseptabelt. Vi burde verne om barna våre lengst mulig, for det er barn de er når de er 15år.