Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 935340

Dato: 11.04.2023

  • Ungdom lever i en omskiftelig tid med mye press på mange fronter. Det å senke den seksuelle lavalder til 15 år vil øke presset ytterligere. Denne grensen er en beskyttelse for ungdom i en sårbar periode av livet og den bidrar også til at eldre i større grad vet å holde seg unna!