Høringssvar fra Ida Hammergren Stensli

Dato: 12.04.2023

Jeg tenker at det ikke er nødvendig å senke den seksuelle lavalderen til 15. Ungdommer som er klare og ønsker å utforske sin seksualitet kan i dag gjøre dette før fylte 16 år med jevnaldrende. Det er en trygghet for mange at grensen er på 16 og ikke lavere. Med en lavere grense kommer mange barn (som de er) til å føle på et sterkere press rundt dette å debutere seksuelt med andre.

Jeg ønsker heller at fokuset skal bort fra denne grensen for seksuell lavalder og heller settes på utdanningen til barna. Å endre en lov krever mye ressurser. Sett heller disse ressursene inn i utdanningen av lærere og inn i skolene. Jeg er lærer og ønsker mer kompetanse om seksualundervisning inn i skolen. Barn og unge trenger et bedre tilbud enn det de har i dag. De trenger spesielt opplæring i mangfoldet og grensesetting hos seg selv og andre. Dette er viktig!