Høringssvar fra Birgit Eliassen

Dato: 11.04.2023

Jeg er i mot å senke aldersgrensen for den juridiske seksuelle lavalder/ strafferetslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten.