Høringssvar fra Rødt Horten

Dato: 29.03.2023

Rødt Hortens uttalelse ang. endring av sexkjøpsloven.

Rødt Horten ønsker ingen endring av sexkjøpsloven!

Norge har en god sexkjøpslov. Det er forbudt å kjøpe sex, men ikke forbudt å selge.

Se øvrig tekst i vedlegget!

Vedlegg