Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 30.03.2023

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse.