Høringssvar fra Trude Eirin Velsvik

Dato: 11.04.2023

Jeg er imot forslaget.