Høringssvar fra Steffen Braaten

Dato: 13.04.2023

Barn skal ikke bli offer for en manipulerende sex-forbryter, den utmålte straffen for seksuelle overgrep i Norge er fra før patetisk lav og denne loveendringen vil gjøre det enda vanskeligere å verne barnas rettigheter i samfunnet vårt.