Høringssvar fra Hege Eikseth

Dato: 11.04.2023

Jeg er negativ til å senke alderen