Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 190881

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at forslaget om å senke seksuell lavalder til 15 år vil være fullstendig feil!