Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 258345

Dato: 12.04.2023

Seksuell lavalder kan ikke senkes ytterligere! Beskytt barn mot overgrep. Femtenåringer er barn. Beskytt femtenåringer mot straffeelovrådet.