Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 218802

Dato: 12.04.2023

Nei, ønsker at den seksuelle lavalder skal være det samme, 16år.